سلام دوستان

این وبلاک با دغدغه کاهش آسیبهای مواد مخدر و اطلاع رسانی به هموطنان در مورد اعتیاد و مواد مخدر و همچنین ارائه خدمات ترک اعتیاد ایجاد شده است . امیدوارم بتوانم منشا ارائه خدمتی هر چند ناچیز به جامعه اعتیاد کشور باشم .