نظارت بر روی مراکز ترک اعتیاد می‌لنگد


مشاور برنامه‌ اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز درمانی برای ترک اعتیاد به راحتی صورت می‌گیرد، ادامه داد: از این رو باید توجه داشت که روند نظارتی بر روی فعالیت این مراکز وجود ندارد و از این رو در کشور ضعف وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای درمان اعتیاد از نظر قانونی و آنچه روی کاغذ آورده شده است مشکلی نداریم، ابراز داشت: بیشتر مشکلات مبارزه با اعتیاد و مصرف مواد مخدر در بخش اجرای طرح‌های پیشگیری و مبارزه وجود دارد که عملکرد سیستم‌ها در این بخش منظم نیست.

رادفر با تاکید بر اینکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته فقر مهم‌ترین عامل گرایش به مواد مخدر در کشور است، افزود: پس از این عامل بی عدالتی اجتماعی دلیل دیگر گرایش به اعتیاد در جوامع است.

وی با اشاره به زندانی بودن قاچاقچیان مواد مخدر ایرانی در ۲۹ کشور دنیا افزود: ۲۹ نفر از این زندانیان زیر تیغ اعدام قرار دارند.

مشاور برنامه‌ اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزایش روحیه شادی و نشاط و امید به زندگی را مهم‌ترین راهکار مبارزه با  اعتیاد و گرایش جوانان به این آسیب اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌توانند نقش بسزایی را داشته باشند.