بنام خدا

آموزش خدمتگزاران حیطه سم زدائی مراکز اقامتی میان مدت ( پیش نویس)

تنظیم : حمید افشاریان مردادماه 1394

سم زدائی (detoxification)

تعاریف

- سم زدائی فرایندی است که در طی آن به کمک دارو , تغذیه و جایگزینی مایع3ات به بیمار کمک می شود تا حداقل زجر روانی و جسمانی را در وضعیت پرهیز تجربه کند و به کاکردی بهتر دست یابد.

سم زدائی بخودی خود باعث بهبودی طولانی مدت نمی شود بلکه باید به آن بعنوان مرحله آماده سازی بیمار برای تداوم درمان , حفظ وضعیت پرهیز و تشویق به بازتوانی نگریست سم زدائی به روشهای گوناگون صورت می گیرد مهم ترین آنها:

- سم زدائی با آگونیستهای آلفا (کلونیدین)

- سم زدائی با داروهای آگونیست افیونی ( متادون)

- سم زدائی با داروهای آگونیست –آنتاگونیست افیونی (بوپرونورفین)

- سم زدائی با داروهای آنتاگونیست افیونی روش سریع یا فوق سریع

- سم زدائی به روش cold turkey(بوقلمون سرد): روشی که در مراکز اقامتی میان مدت از آن استفاده می شود شیوه بدون دارو (پرهیز مدار و ایمان مدار) در مرحله سم زدائی cold turkey می باشد بدان معنی که در روزهای ابتدائی قطع مصرف جهت تخفیف علائم محرومیت از هیچ داروئی استفاده نمی شود 


ادامه مطلب را بزودی در همین بلاگ (tarketiad.blog.ir ) پی گیری نمائید.