با مصرف نوشابه های قندی گازدار چه اتفاقی در بدن رخ میدهد:

                                   

10 دقیقه پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار:

بی‌درنگ 10 قاشق چایخوری شکر وارد بدن می‌شود و دلیل اینکه با وجود این شیرینی فراوان دچار استفراغ نمی‌شویم این است که اسید فسفریک شیرینی آن را تا حد بسیاری خنثی می‌کند.

20 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار :

قند خون بالا می‌رود و منجر به ترشح ناگهانی و یک‌جای انسولین می‌شود، کبد هم برای جلوگیری از ادامه افزایش قند خون، برای تبدیل قند به چربی دست به کار می‌شود.

40 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار:

جذب کامل کافئین مردمک‌های چشم را گشاد می‌کند و فشار خون بالا می‌رود و در پاسخ به این حالت بدن، کبد قند را به داخل جریان خون رها می‌کند. گیرنده‌های آدنوزین مغز(نوکلئوتیدی است که در سلول‌ها به عنوان حامل انرژی به‌کار می‌رود) بلوکه شده و از احساس خواب آلودگی جلوگیری می‌کنند.

45 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار :

ترشح دوپامین افزایش پیدا می‌کند و مراکز خاصی که در مغز حالت سرخوشی ایجاد می‌کند، تحریک می‌شوند؛ این همان مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی می‌شود.

(به نقل از مهر علیرضا ابوالفضلی پژوهشگر طب)