بنام خدا

آموزش خدمتگزاران حیطه سم زدائی مراکز اقامتی میان مدت ( پیش نویس)

تنظیم : حمید افشاریان مردادماه 1394


تاریخچه خانه های بهبودی

تاریخچه مراکز این چنینی (Recovery House ) به سال 1958 باز می گردد مراکزی به نام سینانان (Synanon ) با ظرفیت 50 رهرو مدت باز پروری دو سال

مدل دیگری از این مراکز خانه های فینیکس (Phoenix House) می باشد که به مدت 12 تا 18 ماه با ظرفیت 80 نفر فعالیت می نماید

که با الگوی سینانان اما با نظم وسیستماتیک تر بوده و تا به امروز کماکان به کار خود ادامه می دهد.

خانه های اودیسی ( Odessey  ) دسته سوم را تشکیل می دهند که بیشترین سعی خود را ضمن بهبودی صرف آموزش خدمتگزاران و مددیاران می نماید .

مرکز اقامتی میان مدت

محلی است که در آن مراجع از امکانات در مانی مختلف بمنظور بازیابی سلامت خود استفاده می نماید . در این مراکز بیماران برای مدت 28 روز همراه با پرسنل مرکز زندگی کرده و خدمات دریافت می نمایند.

محیط های دیگر سم زدائی

1- خانه

2- مراکز سرپائی

3- بیمارستان یا سایر خدمات تخصصی سم زدائی

تیم یا گروه

خدمتگزاران مراکز اقامتی برای ارائه سرویس بهتر و رضایت بیشتر از عملکرد خود می بایست در ابتدا تفاوت بین یک تیم با گروه رابدانند بدان معنا که ایشان بعنوان سرگروه هستند یا مسئول یک تیم , آیا شما تفاوت این دو را می دانید؟

تفاوت درست مثل گروه تماشاگرهای یک مسابقه فوتبال و یک تیم فوتبال است هر تماشاگر می تواند صندلی خود را ترک کند درست است که برای برد تیم تلاش می کنند اما باندازه بازیکنان آن تیم به آن احساس تعلق ندارند. در تیم اعضاء یکدیگر به اسم کوچک صدا می زنند و هر کدام وظیفه ای دارند و پیرو آن احساس تکلیف , روابط عاطفی در بین اعضای تیم بسیار بالاتر از گروه است یک تیم منسجم می تواند کارهای بزرگ انجام دهد . در تمام حیطه های خدمتی در مراکز ما نیاز به تیم داریم تا گروه وشاید بتوان گفت  مهم ترین قسمت یک مرکز اقامتی اتاق سبز آن است. پس مهمترین تیم , تیم خدمتگزاران اتاق سبز می باشد که اگر در آن ارائه خدمات به شکل صحیح انجام نشود احتمال دارد مانائی در درمان بیما ربسیار کوتاه باشد . 

ادامه مطلب را  در همین بلاگ پی گیری نمائید.http://tarketiad.blog.ir